BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom z kategorii „bezpieczeństwo informacji” oferujemy następujące kompetencje w tej tematyce:

 • Audyty informatyczne
  Jest to usługa, której celem jest zapewnienie, że firma działa na całkowicie legalnym oprogramowaniu, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem, poufne informacje dostatecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Wdrażanie normy ISO/IEC 27001
  W ramach tej usługi oferujemy kompleksowe wdrożenie w organizacji międzynarodowej normy standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wdrożenie obejmuje następujące obszary:

  • Polityka bezpieczeństwa;
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji;
  • Zarządzanie aktywami;
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
  • Zarządzanie systemami i sieciami;
  • Kontrola dostępu;
  • Zarządzanie ciągłością działania;
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
  • Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.
 • Opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
  W ramach tej usługi oferujemy opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, która ma na celu zabezpieczenie zasobów organizacji. Jest agregatem spoistych zasad i procedur, na podstawie których instytucja będzie w stanie zbudować, zarządzać, a następnie udostępniać swoje zasoby.
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji
  W ramach tej usługi oferujemy podstawowe jak i zaawansowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji. Szkolenia są dopasowane do potrzeb i specyfiki organizacji, kładąc tym samym nacisk na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.