SYSTEMY INFORMATYCZNE

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistyczne systemy informatyczne oferujemy następujące kompetencje w tej tematyce:

 • Doradztwo w zakresie wyboru systemu informatycznego
  W ramach tej usługi dokonujemy specyficznej analizy, której celem jest przygotowanie rekomendacji co do wyboru systemu informatycznego w wybranym przez organizację obszarze (np. wybór systemu ERP).
 • Wdrażanie systemów informatycznych
  W ramach tej usługi oferujemy kompleksowe wdrożenie w organizacji wskazanego systemu informatycznego. Specjalizujemy się w systemach informatycznych typu:

  • Systemy klasy ERP;
  • Systemy CRM;
  • Systemy obiegu dokumentów;
  • Systemy obsługi zgłoszeń.
 • Szkolenia z obsługi systemów informatycznych
  W ramach tej usługi oferujemy podstawowe jak i zaawansowane szkolenia z zakresu wybranego systemu informatycznego. Szkolenia są dopasowane do potrzeb i specyfiki organizacji, kładąc tym samym nacisk na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.