ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W naszej ofercie posiadamy szereg usług wspomagających maksymalizację korzyści płynących z prowadzenia prac w modelu projektowym, na który decyduje się dziś coraz więcej firm i organizacji.

 • Zarządzanie projektami :
  W ramach tej usługi oferujemy kompleksowe prowadzenie projektów dla średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o powszechnie stosowane metodyki takie jak PRINCE2 (APMG-International) i PMBOK (Project Management Institute).
 • Prowadzenie Biura Projektu (Project Management Office – PMO):
  Główną rolą tej usługi jest wspieranie realizowanych przez firmy projektów. Zadania prowadzone przez Biuro Projektu są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektu.
 • Wdrażanie w organizacji metodyki zarządzania projektami:
  Usługa ma na celu zdefiniowanie oraz wprowadzenie wszelkich istotnych zmian i standardów w organizacji, co pozwoli na sprawne zarządzanie projektem. Dla każdej organizacji wdrożenie przebiega indywidualnie, w zależności od kluczowych cech (jej wielkości, zasięgu wdrożenia, itp.).
 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami:
  W ramach tej usługi oferujemy podstawowe jak i zaawansowane szkolenia z tematyki zarządzania projektami. Szkolenia są dopasowane do potrzeb i specyfiki organizacji, kładąc tym samym nacisk na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.